POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR!

Szanowni Państwo

Informujemy, iż w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i wprowadzenie w Suwałkach tzw. czerwonej strefy - zmieniamy godziny otwarcia siedziby Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach dla naszych klientów.

Zapraszamy Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 14:00. 

 

Szanowni Przedsiębiorcy województwa podlaskiego,

 Informujemy, iż nabór wniosków do Pożyczek Płynnościowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego został WSTRZYMANY w dniu 31.03.2021 r. o godzinie 09:00.

 

 

 

x

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Suwałkach powstała we wrześniu 1993 roku. Rejestracja  Fundacji  nastąpiła w dniu 09 maja 1994 r. w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy - Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym w Białymstoku odbyła się 22 października 2001 r. pod numerem KRS 0000045661. Fundacja jest prywatną osobą prawną działającą na zasadzie non-profit nie prowadzącą  działalności gospodarczej.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości powstała z myślą o podejmowaniu działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, ożywienia gospodarki oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom bezrobocia. Fundacja oferuje w  jednym miejscu pełen wachlarz usług dla przedsiębiorców i bezrobotnych poszukujących szans własnego rozwoju.

Cele swoje Fundacja, jako instytucja non-profit, realizuje m.in. poprzez następujące działania:
- Wspieranie finansowe istniejących i nowo tworzonych firm
- Doradztwo konsultacyjno-prawno-ekonomiczne i wszelkie inne działania promujące działalność gospodarczą i rozwój regionalny
- Promocję przedsiębiorczości w postaci szkoleń, konferencji, misji gospodarczych, wizyt studyjnych, spotkań biznesowych

W ramach realizacji celów statutowych Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowuje i realizuje autorskie programy ukierunkowane na wzmocnienie i rozwój przedsiębiorczości, rozwój gospodarczy a także rozwój społeczności lokalnej i budowę społeczeństwa obywatelskiego. Uczestniczy w inicjatywach mających na celu rozbudowanie potencjału gospodarczego, w wyniku którego mogą powstać nowe miejsca pracy. Realizując cele statutowe Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości obejmuje obszar całego kraju, a przede wszystkim województwo podlaskie.

IMIENINY

Dzisiaj jest: 25 Lipiec 2021    |    Imieniny obchodzą: Jakub, Krzysztof, Walentyna

 

 

 

 

 

LICZNIK

Liczba wejść na naszą stronę 171937